Hlásič kouře ionizační interaktivní MHG 186

Používá se v analogovém adresovatelném systému nebo smyčce konvenčního systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič reaguje na zplodiny hoření – viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Hlásič kouře ionizační MHG 186 je určen pro vnitřní prostory objektů a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám. Hlásič splňuje požadavky ČSN EN 54-7.

Hlásič je určen do prostředí, ve kterém nelze použít hlásiče lehkého konstrukčního provedení, např. při zvýšených nárocích na mechanickou odolnost. Umisťuje se v místech předpokládaného výskytu a soustředění kouře v objektech s materiály, které při doutnání nebo hoření vyvíjejí kouř.